Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jan van Meerten (1828-1846)

Overlijdensakte van Jan van Meerten (1828-1846)

Overlijdensakte van Jan van Meerten (1828-1846) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jan van Meerten (1828-1846) weergegeven.1 Op 7 februari 1846 deed Theunis Verwoert (1799-1876) in de Gemeente Kesteren aangifte van het overlijden van Jan. T(h)eunis was de oom van de overledene, zes en veertig jaar oud en steenbaas van beroep. Hij deed de aangifte samen met Klaas Ramkema (±1806-1880), veertig jaar oud en veldwachter van beroep. Zij gaven aan dat Jan op 7 februari 1846 om half acht in de ochtend. Hij was zeventien jaar oud, ongehuwd en arbeider van beroep. Hij is geboren op 19 oktober 1828. Jan was de zoon van de wijlen echtelieden Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Maartje Verwoert (1797-1845).2

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1846, aktenummer 10. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.