Home » Genealogie » Geboorteakte van Jan van Meerten (1828-1846)

Geboorteakte van Jan van Meerten (1828-1846)

Geboorteakte van Jan van Meerten (1828-1846) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Jan van Meerten (1828-1846) weergegeven.1 Op 20 oktober 1828 deed Jan Willem van Meerten (1798-1845) in de Gemeente Kesteren aangifte van de geboorte van een zoon. De akte werd opgemaakt door Karel van der Zande (1796-1830)2, burgemeester van de gemeente. Jan Willem was dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij gaf aan dat zijn huisvrouw, Maartje Verwoert (1797-1845), hem een zoon heeft geschonken.3 Maartje was dertig jaar oud en arbeidster van beroep. Jan werd geboren op zondag 19 oktober 1828 om acht uur in de morgen. Jan Willem deed de aangifte samen met: (1) Cornelis van Doorn (1798-1862), dertig jaar oud en winkelier van beroep en (2) Johannis Gerritsen (1787-1872), veertig jaar oud en veldwachter van beroep. Helaas kon Jan Willem zelf de akte niet ondertekenen omdat hij de schrijfkunst niet machtig was.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1828, aktenummer 53. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook hij ontbreekt in de lijst met burgemeesters op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Kesteren. Vermoedelijk is hij maar kort burgemeester geweest. Hij werd opgevolgd door zijn broer Willem Pieter van der Zande (1800-1882).
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.