Home » Genealogie » Overlijdensakte van Gerrit van Meerten (1830-1834)

Overlijdensakte van Gerrit van Meerten (1830-1834)

Overlijdensakte van Gerrit van Meerten (1830-1834) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte weergegeven van Gerrit van Meerten (1830-1834).1 Op 18 januari 1834 deed Jan Willem van Meerten (1798-1845) om acht uur in de morgen aangifte van het overlijden van zijn zoon. De akte werd opgemaakt door burgemeester Willem Pieter van der Zande (1800-1882). Jan Willem was zeven en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij gaf aan dat Gerrit op 17 januari 1834 om drie uur in de middag in de ouderdom van drie en een half jaar is overleden.2 Zijn moeder was Maartje Verwoert (1797-1845).3 Jan Willem deed deze aangifte samen met Machiel van Binsbergen (±1804-?), dertig jaar oud en bakker van beroep. Helaas kon de aangever de akte niet ondertekenen omdat hij geen schrijven geleerd had.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1834, aktenummer 3. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerrit-van-meerten-1830-1834/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.