Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jan Dirk van Merkesteijn (1866-1944)

Overlijdensakte van Jan Dirk van Merkesteijn (1866-1944)

Overlijdensakte van Jan Dirk van Merkesteijn (1866-1944) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rhenen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jan Dirk van Merkesteijn (1866-1944) weergegeven.1 Op 19 oktober 1944 verscheen Frederikus van Hernen (1896-1977) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rhenen om aangifte te doen van het overlijden van Jan Dirk. Frederikus was zeven en veertig jaar oud, loodgieter van beroep en woonachtig te Rhenen. Hij verklaarde dat Jan Dirk op 18 oktober 1944 om één uur in de middag is overleden in de leeftijd van acht en zeventig jaar. Hij was zonder beroep en geboren te Lienden en woonachtig te Rhenen.2 Jan Dirk was de weduwnaar van Lena Johanna van Brenk (1857-1921) en een dochter van wijlen de echtelieden Johannes van Merkesteijn (1824-1916) en Dirkje van Meerten (1822-1904).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rhenen, Overlijdensakten, 1944, aktenummer 80. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jan-dirk-van-merkesteijn-1866-1944/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirkje-van-meerten-1822-1904-en-johannes-van-merkesteijn-1824-1916/.