Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jacoba Maria van Meerten (1828-1906)

Overlijdensakte van Jacoba Maria van Meerten (1828-1906)

Overlijdensakte van Jacoba Maria van Meerten (1828-1906) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rheden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jacoba Maria van Meerten (1828-1906) weergegeven.1 Op 2 februari 1906 verscheen Gerrit Hofenk (1857-1921) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rheden om aangifte te doen van het overlijden van Jacoba Maria. Gerrit was acht en veertig jaar oud, conciërge van beroep en woonachtig te Rhedersteeg. Hij deed de aangifte samen met François Kaashoek (1872-1925), drie en dertig jaar oud, chef veldwachter van beroep en woonachtig te Middachtersteeg. Zij verklaarden dat Jacoba Maria op woensdag 31 januari 1906 om elf uur in de ochtend is overleden. Zij was zonder beroep, geboren te Amsterdam en woonachtig te Velp.2 Jacoba Maria was de ongehuwde dochter van wijlen de echtelieden Lambert van Meerten (1792-1847) en Guillelmine Caroline Vosmaer (1797-1881).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rheden, overlijdensakten, 1906, aktenummer 30. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jacoba-maria-van-meerten-1828-1906/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-lambert-van-meerten-1792-1847-en-guillelmine-caroline-vosmaer-1797-1881/.