Home » Genealogie » Overlijdensakte van Dionijsia Catharina van Meerten (1824-1908)

Overlijdensakte van Dionijsia Catharina van Meerten (1824-1908)

Overlijdensakte van Dionijsia Catharina van Meerten (1824-1908) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rheden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Dionijsia Catharina van Meerten (1824-1908) weergegeven.1 Op 25 augustus 1908 verscheen Bernard Derk Jansen van Galen (1882-1966) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rheden om aangifte te doen van het overlijden van Dionijsia Catharina. Bernard Derk was vijf en twintig jaar oud, lijkbezorger van beroep en woonachtig te Velp. Hij deed de aangifte samen met Gerrit Hofenk (1857-1921), een en vijftig jaar oud, conciërge van beroep en woonachtig te Rhedersteeg. Zij verklaarden dat Dionijsia Catharina op zondag 23 augustus 1908 om elf uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van drie en tachtig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Amsterdam en woonachtig te Velp.2 Dionijsia Catharina was de ongehuwde dochter van wijlen de echtelieden Lambert van Meerten (1792-1847) en Guillelmine Caroline Vosmaer (1797-1881).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rheden, overlijdensakten, 1908, aktenummer 214. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dionijsia-catharina-van-meerten-1824-1908/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-lambert-van-meerten-1792-1847-en-guillelmine-caroline-vosmaer-1797-1881/.