Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hermina Johanna Oostendorp (1879-1913)

Overlijdensakte van Hermina Johanna Oostendorp (1879-1913)

Overlijdensakte van Hermina Johanna Oostendorp (1879-1913) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hermina Johanna Oostendorp (1879-1913) weergegeven.1 Op 5 maart 1913 verscheen Albertus Ophof (1876-?) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam. Albertus was zes en dertig jaar oud en bode van beroep. Hij deed de aangifte samen met Jan Voogel (±1878-?), vijf en dertig jaar oud en bode van beroep. Zij gaven aan dat Hermina Johanna op 4 maart 1913 om tien uur in de ochtend is overleden te Amsterdam in de leeftijd van drie en dertig jaar.2 Zij was de echtgenote van Pieter Stunnenberg (1877-1959) en de dochter van wijlen echtelieden Johannes Oostendorp (±1840-?) en Kommertje van Irhoven Cotius (1844-?).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, overlijdensakten, 1913, aktenummer 1536. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hermina-johanna-oostendorp-1879-1913/.