Home » Genealogie » Geboorteakte van Petronella Berkman (1880-1966)

Geboorteakte van Petronella Berkman (1880-1966)

Geboorteakte van Petronella Berkman (1880-1966) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de geboorteakte van Petronella Berkman (1880-1966) weergegeven.1 Op 19 november 1880 verscheen Johannes Berkman (1851-?) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Johannes was negen en twintig jaar oud en conducteur van beroep. Hij woonde aan de Groote Houtstraat 15 te Amsterdam. Johannes verklaarde dat Petronella op 18 november 1880 om half twaalf in de avond is geboren. Haar moeder was Maria Catharina Schierhout (1851-?). Johannes had twee getuigen meegebracht: 1) Cornelis van Haaren, een en dertig jaar, conducteur van beroep en wonende aan de Halmgracht 55 te Amsterdam, en 2) Jan Cornelis Meyer, zes en dertig jaar, koetsier van beroep en wonende aan de Goudsbloemstraat 66 te Amsterdam.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, geboorteakten, 1880, aktenummer 10466. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.