Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963)

Overlijdensakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963)

Overlijdensakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963) weergegeven.1 Op 11 februari 1963 verscheen Maarten van der Kraan (1913-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam om aangifte te doen van het overlijden van Hendrika Geertruida. Maarten was vijftig jaar oud, lijkbezorger van beroep en woonachtig te Rotterdam. Hij verklaarde dat Hendrika Geertruida op 10 februari 1963 om kwart over één in de middag is overleden in de leeftijd van drie en zeventig jaar. Ze is geboren te Arnhem en woonachtig te Rotterdam.2 Hendrika Geertruida de Ridder was de echtgenote van Gerrit Daniel Harcksen (1891-?) en daarvoor gehuwd geweest met Bernard Friedsam (1885-1965). Ze was een dochter van wijlen de echtelieden Johannes Arie de Ridder (1852-1950) en Gerritje van Meerten (1859-1898).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, overlijdensakten, 1963, aktenummer 494. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrika-geertruida-de-ridder-1889-1963/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1859-1898-en-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.