Home » Genealogie » Geboorteakte van Helena van Wijk (1910-1910)

Geboorteakte van Helena van Wijk (1910-1910)

Geboorteakte van Helena van Wijk (1910-1910) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen.

Hierboven wordt de geboorteakte van Helena van Wijk (1910-1910) weergegeven.1 Op 6 januari 1910 verscheen Peter Jan van Wijk (1875-1944) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Peter Jan was vier en dertig jaar oud en landbouwer van beroep. Hij gaf aan dat Helena op 6 januari 1910 om twee uur ’s nachts is geboren. Haar moeder was Jantje Paulina van Meerten (1874-1946). Peter Jan had twee getuigen meegebracht: (1) Dirk Willem Bronk (1879-1964), dertig jaar oud en boerenarbeider van beroep, en (2) Nicolaas van Ewijk (1884-1975), vijf en twintig jaar oud en boerenarbeider van beroep.2

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Zoelen, geboorteakten, 1910, aktenummer 2. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Nicolaas was ook getuige bij het aangeven van de geboorte van Marinus Teunis van Wijk (1912-1940). Zie: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-marinus-teunis-van-wijk-1912-1940/.