Home » Genealogie » Overlijdensakte van Helena Langboom (1823-1844)

Overlijdensakte van Helena Langboom (1823-1844)

Overlijdensakte van Helena Langboom (1823-1844) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Helena Langboom (1823-1844) weergegeven.1 Op 6 juli 1844 verscheen de heer Amos Lambrechts (1799-1884) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden. De ambtenaar in functie was Willem Jakob van Brakell (1818-1902). Amos was vijf en veertig jaar oud en predikant van beroep. Hij deed de aangifte samen met Aart van Ommeren (1809-1894), vijf en dertig jaar oud en bakker van beroep. Zij verklaarden dat Helena op 5 juli 1844 om zeven uur in de avond is overleden in de leeftijd van een en twintig jaar. Zij was zonder beroep en geboren en woonachtig te Lienden. Helena was de ongehuwde dochter van Cornelis Langboom (1798-1868) en Helena van Meerten (1802-1890).2 Het echtpaar zijn arbeidslieden en woonachtig te Lienden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1844, aktenummer 34. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-helena-van-meerten-1802-1890-en-cornelis-langboom-1798-1868/.