Home » Genealogie » Overlijdensakte van Gijsbertje van Merkesteijn (1803-1870)

Overlijdensakte van Gijsbertje van Merkesteijn (1803-1870)

Overlijdensakte van Gijsbertje van Merkesteijn (1803-1870) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Gijsbertje van Merkesteijn (1803-1870) weergegeven.1 Op 16 maart 1870 verscheen Jerphaas2 van Meerten (1829-1873) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van zijn moeder. De ambtenaar in functie was burgemeester Johan Adriaan Verbrugh (1841-1911). Jerphaas was een en veertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Peter Gijsbert Heij (1819-1886), vijftig jaar oud en wagenmaker van beroep. Zij verklaarden dat Gijsbertje op 16 maart 1870 om twaalf uur in de middag is overleden in de leeftijd van zeven en zestig jaar. Zij was geboren en woonachtig te Lienden en zonder beroep.3 Gijsbertje was weduwe van Gerrit van Meerten (1802-1846) en een dochter van wijlen de echtelieden Fredrik van Merkesteijn (±1780-1848) en Johanna Heikamp (±1777-1819).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1870, aktenummer 17. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier geschreven als Jerfaas.
  3. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-gijsbertje-van-merkesteijn/.