Home » Genealogie » Overlijdensakte van Gerrit van Meerten (1802-1846)

Overlijdensakte van Gerrit van Meerten (1802-1846)

Overlijdensakte van Gerrit van Meerten (1802-1846) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Gerrit van Meerten (1802-1846) weergegeven.1 Op 24 april 1846 verscheen Gerrit Jakob van den Bovenkamp (1809-1859) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Gerit. De ambtenaar in functie was Willem Jakob van Brakell (1818-1902). Gerrit Jakob was vijf en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Arnoldus Vos (1821-1908), vier en twintig jaar oud en smid van beroep. Zij verklaarden dat Gerrit op 23 april 1846 om één uur ’s nachts is overleden in de ouderdom van vijf en veertig jaar. Hij was geboren en wonende te Lienden.2 Hij was de echtgenoot van Gijsbertje van Merkesteijn (1803-1870). Hij was een zoon van wijlen de echtelieden Jerfaas van Meerten (?-±1810) en Metje van Oort (1760-1828).3 Alleen Gerrit Jakob heeft de akte niet kunnen ondertekenen omdat hij geen schrijven geleerd heeft.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1846, aktenummer 22. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-gerrit-van-meerten-1802-1845/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1810-en-martina-van-oort-1760-1828/.