Home » Genealogie » Huwelijksakte van Gerrit van Meerten (1802-1846) en Gijsbertje van Merkesteijn (1803-1870)

Huwelijksakte van Gerrit van Meerten (1802-1846) en Gijsbertje van Merkesteijn (1803-1870)

Eerste blad van de huwelijksakte van Gerrit van Meerten (1802-1846) en Gijsbertje van Merkesteijn (1803-1870) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.
Tweede blad van de huwelijksakte van Gerrit van Meerten (1802-1846) en Gijsbertje van Merkesteijn (1803-1870) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Gerrit van Meerten (1802-1846) en Gijsbertje van Merkesteijn (1803-1870) weergegeven.1 Op 24 september 1825 om zeven uur ’s avonds verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was burgemeester Aart Verbrugh (1772-1846).

Gerrit van Meerten was een jongeman van drie en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Lienden.2 Hij was de meerderjarige zoon van wijlen Jerfaas van Meerten (?-±1810) en Metje van Oort (1760-1828).3

Gijsbertje van Merkesteijn was een jonge dochter van twee en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Lienden.4 Zij was de meerderjarige dochter van Fredrik van Merkesteijn (±1780-1848) en wijlen Johanna Heikamp (±1777-1819).

De afkondigingen hebben voor het gemeentehuis onverhinderd plaats gehad op 11 september 1825 en op 18 september 1825. Daarna zijn de volgende stukken overhandigd: (1) de huwelijkspublicatie, (2) de doopakte van de bruidegom, (3) het notarieel bewijs van het overlijden van de vader van der bruidegom, (4) een certificaat van voldoening aan de Nationale Militie, (5) de doopakte van de bruid, en (6) de overlijdensakte van de moeder van de bruid. Na voorlezing van de stukken en vragen heeft de ambtenaar na het ‘Ja’-woord het huwelijk voltrokken.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

1. Frans Stap (1773-1833), twee en vijftig jaar oud en planter van beroep.
2. Antonie van Herwaarde (1780-1842), vier en veertig jaar oud en schoolonderwijzer van beroep.
3. Aart van Ewijk (1780-1863), vier en veertig jaar oud en herbergier van beroep.
4. Jan Verbrugh (1793-1842), twee en dertig jaar oud en landbouwer van beroep.

Alle getuigen waren woonachtig in de Gemeente Lienden. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid hebben toestemming tot dit huwelijk gegeven. De bruidegom en de bruid verklaarden niet te kunnen schrijven evenals de moeder van de bruidegom.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, huwelijksakten, 1825, aktenummer 10. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-gerrit-van-meerten-1802-1845/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1810-en-martina-van-oort-1760-1828/.
  4. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-gijsbertje-van-merkesteijn/.