Home » Genealogie » Overlijdensakte van Gevert van Meerten (1877-1953)

Overlijdensakte van Gevert van Meerten (1877-1953)

Overlijdensakte van Gevert van Meerten (1877-1953) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Gevert van Meerten (1877-1953) weergegeven.1 Op 16 december 1953 verscheen Hendrik Dirk Knuivers (1874-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Gevert. Hendrik Dirk was acht en zeventig jaar oud, zonder beroep en woonachtig te Lienden. Hij verklaarde dat Gevert op 14 december 1953 om vijf uur in de middag te Lienden is overleden in de leeftijd van zes en zeventig jaar.2 Gevert was zonder beroep en de echtgenoot van Hendrika Willemina de Bruin (1877-1957). Hij was een zoon van wijlen de echtelieden Peter Hendrik van Meerten (1852-1911) en van Cornelia van Merkestein (1852-1927).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1953, aktenummer 41. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gevert-van-meerten-1877-1953/.