Home » Genealogie » Geboorteakte van Gerrit van Meerten (1830-1834)

Geboorteakte van Gerrit van Meerten (1830-1834)

Geboorteakte van Gerrit van Meerten (1830-1834) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Gerrit van Meerten (1830-1834) weergegeven.1 Op 31 augustus 1830 deed Jan Willem van Meerten (1798-1845) aangifte van de geboorte van een zoon. Jan Willem was drie en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij woonde te Opheusden. De acte werd geschreven door Johannis Sipman (±1777-1836), fungerend burgemeester van de Gemeente Kesteren.2 Jan Willem gaf aan dat Gerrit op 30 augustus 1930 om zes uur in de ochtend is geboren uit zijn echtgenote Maartje Verwoert (1797-1845).3 De aangifte werd gedaan met twee getuigen: (1) Christiaan van de Waerd (1777-1855), twee en vijftig jaar oud en timmerman van beroep, en (2) Johannis Gerritsen (1787-1872), twee en veertig jaar oud en veldwachter van beroep. Helaas kon Jan Willem de akte zelf niet ondertekenen omdat hij niet kon schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1830, aktenummer 39. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. De incomplete lijst op Wikipedia kan dus aangevuld worden met Johannis Sipman als burgemeester van de Gemeente Kesteren. Zie ook: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=102&miaet=1&micode=0926&minr=894896&miview=inv2. Voor Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Kesteren.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.