Home » Genealogie » Huwelijksakte van Johanna Everdina de Ridder (1899-?) en Alexander Schellenberg (1896-?)

Huwelijksakte van Johanna Everdina de Ridder (1899-?) en Alexander Schellenberg (1896-?)

Huwelijksakte van Johanna Everdina de Ridder (1899-?) en Alexander Schellenberg (1896-?) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Johanna Everdina de Ridder (1899-?) en Alexander Schellenberg (1896-?).1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 3 april 1918 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Alexander Schellenberg was twee en twintig jaar oud en pakkistenmaker van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Rotterdam.2 Alexander was de meerderjarige zoon van wijlen Jan Schelleberg (1858-1909) en Geertruida Herrewijn (1859-1941). Geertruida was acht en vijftig jaar oud, zonder beroep en woonachtig te Rotterdam.

Johanna Everdina de Ridder was negentien jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Rotterdam.3 Johanna Everdina was de minderjarige dochter van Johannes Arie de Ridder (1852-1950) en Evertje van Meerten (1862-1942). Johannes Arie was vijf en zestig jaar oud en bootwerker van beroep. Evertje was vijf en vijftig jaar oud en zonder beroep. Het echtpaar woonde te Rotterdam.4

De moeder van de bruidegom en de ouders van de bruid verklaarde hun toestemming te geven tot het huwelijk. De afkondiging van dit huwelijk is onverhinderd geschied op 23 maart 1918. Na de vragen van de ambtenaar gaven zij elkaar het ‘Ja’-woord.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Theodorus Kloeg (±1874-?), vier en veertig jaar oud en bediende van beroep.
  2. Martinus Ivo (1880-1937), acht en dertig jaar oud en bediende van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, huwelijksakten, 1918, aktenummer 772. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-alexander-schellenberg-1896/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-everdina-de-ridder-1899/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-evertje-van-meerten-1862-1942-en-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.