Home » Genealogie » Geboorteakte van Johanna van Meerten (1869-1869)

Geboorteakte van Johanna van Meerten (1869-1869)

Geboorteakte van Johanna van Meerten (1869-1869) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Johanna van Meerten (1869-1869) weergegeven.1 Op 20 mei 1869 verscheen Jerphaas2 van Meerten (1829-1873) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De ambtenaar in functie was wethouder Jan van Ommeren (1807-1885). Jerphaas is negen en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij woont te Lienden in wijk M nummer 45. Hij verklaarde dat Johanna is geboren op 19 mei 1869 om zes uur in de avond. Haar moeder was Johanna Spies (1831-1869).3 Jerphaas had twee getuigen meegebracht: (1) Peter Gijsbert Heij (1819-1886), negen en veertig jaar oud en wagenmaker van beroep, en (2) Jerfaas Dirk van Schoneveld (1823-1903), vijf en veertig jaar oud en planter van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1869, aktenummer 53. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier geschreven als Jerfaas.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerphaas-van-meerten-1829-1873-en-johanna-spies-1831-1869/.