Home » Genealogie » Overlijdensakte van Frederica Cornelia van Meerten (1846-1849)

Overlijdensakte van Frederica Cornelia van Meerten (1846-1849)

Overlijdensakte van Frederica Cornelia van Meerten (1846-1849) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Frederica Cornelia van Meerten (1846-1849) weergegeven.1 Op 19 januari 1849 verscheen Frederik Johannes van Merkesteijn voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van zijn nichtje. De ambtenaar in functie was Willem Jakob van Brakell (1818-1902). Frederik Johannes was een en dertig jaar oud, arbeider van beroep en oom van de overledene. Hij deed de aangifte samen met Johannes Walsmit, zes en twintig jaar oud en bakkersknecht van beroep. Zij verklaarden dat Frederica2 Cornelia is overleden op 18 januari 1849 om zes uur in de avond in de leeftijd van drie jaar. Zij was geboren en opgegroeid in Lienden.3 Frederica Cornelia was een dochter van wijlen Gerrit van Meerten (1802-1846) en Gijsbertje4 van Merkesteijn (1803-1870).5 Frederik Johannes kon de akte niet ondertekenen omdat hij geen schrijven geleerd had.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1849, aktenummer 3. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier geschreven als Frederika.
  3. Haar geboorteakte wordt hier weergegeven: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-frederica-cornelia-van-meerten-1846-1849/.
  4. Hier geschreven als Gijsje.
  5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerrit-van-meerten-1802-1846-en-gijsbertje-van-merkesteijn-1803-1870/.