Home » Genealogie » Geboorteakte van Frederica Cornelia van Meerten (1846-1849)

Geboorteakte van Frederica Cornelia van Meerten (1846-1849)

Geboorteakte van Fredrica Cornelia van Meerten (1846-1849) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Frederica Cornelia van Meerten (1846-1849) weergegeven.1 Op 23 januari 1846 verscheen Gerrit van Meerten (1802-1846) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Gerrit was bijna vijf en veertig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Lienden. Hij verklaarde dat Frederica Cornelia op 22 januari 1846 om elf uur in de avond is geboren. Haar moeder was Gijsbertje 2 van Merkesteijn (1803-1870).3 Gerrit had twee getuigen meegebracht: (1) Aart van Ommeren (1809-1894), zes en dertig jaar en bakker van beroep, en (2) Johannes Walsmit (1823-1903), ruim drie en twintig jaar oud en bakkersknecht van beroep. Beide getuigen woonden binnen de Gemeente Lienden. Gerrit gaf aan de akte niet te kunnen ondertekenen omdat hij niet kon schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1846, aktenummer 6. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier geschreven als Gijsje.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerrit-van-meerten-1802-1846-en-gijsbertje-van-merkesteijn-1803-1870/.