Home » Genealogie » Huwelijksinschrijving van Hendrik van Meerten (1791-1860) en Elisabeth Fukkink (1802-1865)

Huwelijksinschrijving van Hendrik van Meerten (1791-1860) en Elisabeth Fukkink (1802-1865)

Hierboven wordt de huwelijksinschrijving van Hendrik van Meerten (1791-1860) en Elisabeth Fukkink (1802-1865) weergegeven.1 Het huwelijk van dit echtpaar werd kerkelijk bevestigd in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Driebergen op 7 mei 1820. Hendrik was geboren te Ingen in Gelderland.2 Elisabeth is geboren te Driebergen.3 Het echtpaar was woonachtig te Driebergen en alhier ‘op declaratie ten het geregt’.

Voetnoten

  1. Driebergen, DTB Registers, Dopen 1674-1828, Huwelijken 1674-1895, Lidmaten 1674-1863, Begraven 1761-1825. Te raadplegen via de website van Family Search: www.familysearch.org.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-hendrik-van-meerten-1791-1860/.
  3. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-elisabeth-fukkink-1802-1865/.