Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jans van Meerten (1882-1895)

Overlijdensakte van Jans van Meerten (1882-1895)

Overlijdensakte van Jans van Meerten (1882-1895) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jans van Meerten (1882-1895) weergegeven.1 Op 13 augustus 1895 deed Jerfaas van Meerten (1837-1908) in de Gemeente Kesteren aangifte van het overlijden van zijn nicht Jans. Jerfaas was zeven en vijftig jaar oud, arbeider van beroep en de oom van Jans.2 Hij deed de aangifte samen met Jan Roest (±1838-?), zes en vijftig jaar oud, landbouwer en niet verwant aan de overledene. Zij verklaarden dat Jans op 12 augustus 1895 om vier uur in de middag is overleden in de leeftijd van dertien jaar. Jans is geboren te Opheusden en woonde daar vlak voor haar overlijden ook nog. Zij is een dochter van de wijlen echtelieden Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892). De akte werd ondertekend door de tweede aangever en de ambtenaar. De eerste aangever verklaarde niet te kunnen schrijven en dat hij daarom de akte niet kon ondertekenen.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1895, aktenummer 37. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Jerfaas was de jongere broer van Ruth. Zie hier voor het parenteel van het gezin van opa Jan Willem van Meerten (1798-1845) en oma Marritje Verwoert (1797-1845): https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.