Home » Genealogie » Geboorteakte van Dirk Karel van Meerten (1877-1878)

Geboorteakte van Dirk Karel van Meerten (1877-1878)

Geboorteakte van Dirk Karel van Meerten (1877-1878) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Bedum.

Hierboven wordt de geboorteakte van Dirk Karel van Meerten (1877-1878) weergegeven.1 Op 18 juli 1877 verscheen Samuel van Meerten (1836-1895) voor de Ambtenaar van de Gemeente Bedum om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Samuel was veertig jaar oud, notaris van beroep en woonachtig te Onderdendam. Hij verklaarde dat Dirk Karel op 17 juli 1877 om zeven uur in de avond is geboren. Zijn moeder is Biefkelina Clasina Oldenbandringh (1852-1916).2 Samuel had twee getuigen meegebracht: (1) Simon Doesburg (±1835-?), twee en veertig jaar oud, voerman van beroep en woonachtig te Onderdendam, (2) Jan Takens (1800-1887), zeven en zeventig jaar oud, gemeentebode van beroep en woonachtig te Onderdendam.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Sappemeer, geboorteakten, 1877, aktenummer 98. Te raadplegen via de website ‘Alle Groningers’: www.allegroningers.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-samuel-van-meerten-1836-1895-en-biefkelina-clasina-oldenbandringh-1852-1916/.