Home » Genealogie » Overlijdensakte van Cornelia van Meerten (1830-1901)

Overlijdensakte van Cornelia van Meerten (1830-1901)

Overlijdensakte van Cornelia van Meerten (1830-1901) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Driebergen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cornelia van Meerten (1830-1901) weergegeven.1 Op 16 september 1901 verscheen Aart Middeldorp (1849-1927) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Driebergen om aangifte te doen van het overlijden van Cornelia. Aart was een en vijftig jaar oud, lijkbezorger van beroep en woonachtig te Driebergen. Hij deed de aangifte samen met Hotze Gelder (1866-1935), vijf en dertig jaar oud, ambtenaar ter secretarie en woonachtig te Driebergen. De aangevers verklaarden dat Cornelia op 15 september 1901 om tien uur in de ochtend is overleden te Driebergen in de leeftijd van een en zeventig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Utrecht en woonachtig te Driebergen.2 Cornelia was de echtgenote van Dirk van Stavel (1825-1904) en de dochter van wijlen de echtelieden Hendrik van Meerten (1791-1860) en Elisabeth Fukkink (1802-1865).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Driebergen, overlijdensakten, 1901, aktenummer 66. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-cornelia-van-meerten-1830-1901/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1791-1860-en-elisabeth-fukkink-1802-1865/.