Home » Genealogie » Overlijdensakte van Cornelia Johanna Honig (1863-1942)

Overlijdensakte van Cornelia Johanna Honig (1863-1942)

Overlijdensakte van Cornelia Johanna Honig (1863-1942) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Ermelo.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cornelia Johanna Honig (1863-1942) weergegeven.1 Op 17 september 1942 verscheen Abe van Vliet (1891-1955) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Ermelo om aangifte te doen van het overlijden van Cornelia Johanna. Abe was vijftig jaar oud en rentmeester van beroep. Hij woonde te Ermelo. Abe verklaarde dat Cornelia Johanna op 16 september 1942 om vijf uur in de middag is overleden in de leeftijd van negen en zeventig jaar. Zij was geboren te Utrecht, woonachtig te Ermelo en zonder beroep.2 Ze was weduwe van Fredrik Wilhelm Luiking (1862-1924) en een dochter van wijlen de echtelieden Johannes Marinus Honig (1824-1905) en Elisabeth van Meerten (1824-1873).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Ermelo, overlijdensakten, 1942, aktenummer 168. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-cornelia-johanna-honig-1863-1942/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.