Home » Genealogie » Doopbewijs van Hendrik van Ingen (1775-1846)

Doopbewijs van Hendrik van Ingen (1775-1846)

Doopbewijs van Hendrik van Ingen in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Hendrik van Ingen (1775-1846) weergegeven. 1 Hendrik werd op 22 oktober 1775 gedoopt en is op 21 oktober 1775 geboren. Zijn vader was Jan Otto van Ingen (1742-?) en zijn moeder Maria van Meerten (±1744-1832). Als doopgetuige was Maria van Ingen aanwezig. Uit de genealogische gegevens weten we dat Hendrik op 26 september 1815 in het huwelijk trad met Johanna Hendrina van de Haar (±1779-1840).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.