Home » Genealogie » Overlijdensakte van Antonia van Meerten (1890-1890)

Overlijdensakte van Antonia van Meerten (1890-1890)

Overlijdensakte van Antonia van Meerten (1890-1890) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Antonia van Meerten (1890-1890) weergegeven.1 Op 1 november 1890 verscheen Johannes Arie de Ridder (1852-1950) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem om aangifte te doen van het overlijden van zijn nichtje.2 Johannes Arie was acht en dertig jaar oud en schoenmaker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Christiaan Hogerhout (±1855-?), vijf en dertig jaar en kleermaker van beroep. Beide getuigen woonden te Arnhem. Zij verklaarden dat Antonia op vrijdag 31 oktober 1890 om zes uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van vier maanden. Ze was geboren en woonachtig te Arnhem.3 Zij was een dochter van Evertje van Meerten, zonder beroep en woonachtig aan de Bloemsteeg te Arnhem.4 De tweede getuige kon niet schrijven omdat hij dat niet geleerd had.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Arnhem, overlijdensakten, 1890, aktenummer 1010. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Johannes Arie was getrouwd met Gerritje van Meerten (1859-1898) de zus van Evertje.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-antonia-van-meerten-1890-1890/.
  4. Haar parenteel als alleenstaande moeder is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-evertje-van-meerten-1862-1942/.