Home » Genealogie » Geboorteakte van Adriana Catharina van Meerten (1843-1868)

Geboorteakte van Adriana Catharina van Meerten (1843-1868)

Geboorteakte van Adriana Catharina van Meerten (1843-1868) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft.

Hierboven wordt de geboorteakte van Adriana Catharina van Meerten (1843-1868) weergegeven.1 Op 14 november 1843 om tien uur in de middag verscheen Huibert Eliza van Meerten (1803-1890) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De ambtenaar in functie was wethouder Daniel van Koetsveld (1786-1871). Huibert Eliza was negen en dertig jaar oud en fabrikant van beroep. Hij verklaarde dat Adriana Catharina op 10 november 1843 om half tien in de ochtend geboren is. Haar moeder was Dina van der Willigen (1814-1891), acht en twintig jaar oud.2 Het echtpaar woonde te Delft in wijk zes nummer 71. Huibert Eliza had twee getuigen meegebracht: (1) Lambertus Anthonij van Meerten (1769-1855)3, vijf en zeventig jaar oud, fabrikant van beroep en Lid van de Raad van Delft, en (2) Nicolaas Gerrit van Meerten (1800-1863)4, drie en veertig jaar oud en fabrikant van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Delft, geboorteakten, 1843, aktenummer 555. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Delft: www.stadsarchiefdelft.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hubertus-eliza-van-meerten-1803-1890-en-dina-van-der-willigen-1814-1891/.
  3. Hij was de vader van de aangever/
  4. Hij was een broer van de aangever.