Home » Seksuele gerichtheid » Opiniestuk De Volkskrant: ‘Wie beschermt de twijfelende puber in de nieuwe Transgenderwet?’

Opiniestuk De Volkskrant: ‘Wie beschermt de twijfelende puber in de nieuwe Transgenderwet?’

Vandaag, 27 september 2022, wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de nieuwe Transgenderwet. Het belangrijkste wijzigingsvoorstel is dat er voor alle leeftijden1 geen verklaring meer nodig is van een medisch specialist om het geslacht juridisch te wijzigen. Een aangrijpende ontwikkeling! Zie ook het overzicht dat gisteren verscheen op deze website.2 Vandaag stond er in De Volkskrant een sterk opiniestuk van radioloog en gezondheidsjurist dr. Trude Klijnsmit-Leertouwer.3 Hieronder een korte samenvatting van het opiniestuk.4

“Je kunt er bijna niet omheen dat deze 80 procent van de jongeren met genderdysforie blijkbaar opgeofferd mag worden aan de agenda van de onbelemmerde zelfbeschikking.” De jongen op de foto heeft (voor zover we weten) geen relatie tot het onderwerp Transgenderisme. Bron: Pixabay.

‘Verslechtering van de juridisch beschermde positie van het kind’

Dr. Klijnsmit geeft eerst uitleg over de verhouding tussen het (juridisch) persoonsbegrip en zelfbeschikkingsrecht. Daarna of het uitmaakt of iemand als man of vrouw geregistreerd staat. Het laatste beantwoordt ze bevestigend met drie voorbeelden: oproep bevolkingsonderzoek borst- en baarmoederhalskanker, rechten van het kind en de afbreuk aan de orde in het recht. Deze afbreuk heeft volgens Klijnsmit het eerste gevolgen voor kwetsbare groepen. “Die orde is er niet voor niets, maar dient waarden als rechtszekerheid en rechtsbescherming, in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld kinderen.” Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen nu óók zonder deskundigenverklaring van geslacht veranderen. Als er een verschil van inzicht bestaat tussen de ouders en het kind is het aan de rechter om te beslissen over het verzoek tot gendertransitie. Klijnsmit: “Zowel het inperken van het gezag van de ouders als het schrappen van de deskundigenverklaring leidt concreet tot verslechtering van de juridisch beschermde positie van het kind.

Jongeren

Een ander punt dat dr. Klijnsmit aanroert is dat tieners de gevolgen van hun handelen vaak niet overzien. Dat geldt ook betreffende gendertransitie. Klijnsmit: “Genderdysforie (onvrede met het geslacht waarmee je bent geboren of opgegroeid) blijkt namelijk bij ongeveer 80 procent van de jonge kinderen van voorbijgaande aard te zijn. De deskundigenverklaring zou hier het onderscheid kunnen maken.” De gezondheidsjurist geeft aan dat onbelemmerde juridische transitie ook gevolgen heeft voor eventuele medische transitie, “Welke dokter zal nog durven twijfelen bij de wens tot medische transitie als juridische transitie al een feit is?” De radioloog sluit het opiniestuk af met het delen van enkele medisch bezwaren. “Je kunt er bijna niet omheen dat deze 80 procent van de jongeren met genderdysforie blijkbaar opgeofferd mag worden aan de agenda van de onbelemmerde zelfbeschikking. Het zal je kind maar zijn.

Uitleiding

Net als publicist en historicus dr. Bart Jan Spruyt5 geeft ook radioloog en gezondheidsjurist dr. Trude Klijnsmit een negatief stemadvies aan de politici. Het is prettig om te zien dat er in Nederland nog geleerden zijn die het gezonde verstand gebruiken en dit wetsontwerp afwijzen. Dat maakt hen niet ‘transfoob’ of ongevoelig. Integendeel! Ze zijn in de pen geklommen juist omdat ze het beste zoeken voor onze kinderen en jongeren. We moeten uiteraard zéér goed luisteren naar de psychische nood van jongeren met genderdysforie. Dát die nood er is hoeven we niet te ontkennen. Echter, hier kritiekloos achteraan hobbelen is géén goed idee.6 De nieuwe Transgenderwet helpt onze jongeren van de wal in de sloot! Zoals dr. Klijnsmit zegt: ‘Het zal je kind maar zijn!’

Voetnoten

  1. Onder de zestien jaar gaat dit uiteraard nog wel via de ouder of voogd en moet dit met tussenkomst van de rechtbank. Een kind onder de zestien jaar kan gelukkig niet zomaar naar het gemeentehuis stappen en het geslacht wijzigen. Zie voor uitleg de (gekleurdere, in de zin van sturende) uitleg in het artikel ‘Debat Transgenderwet: de meningen en feiten‘. Bron: Zwaan, I. de, 2022, Debat Transgenderwet: de meningen en feiten, De Volkskrant 101 (29949): 11. Link: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-de-aanloop-van-het-kamerdebat-over-de-nieuwe-transgenderwet-laait-de-discussie-opnieuw-op-waarom-ligt-het-zo-gevoelig~b20cc0df5/.
  2. Het overzicht is hier te vinden: https://oorsprong.info/debat-in-de-tweede-kamer-over-transgenderwet-in-verband-met-het-veranderen-van-de-voorwaarden-voor-wijziging-van-vermelding-van-geslacht-in-de-akte-van-geboorte/.
  3. Trude Klijnsmit promoveerde als Trude Leertouwer in 2000 aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op een proefschrift met als titel: ‘Stent placement for renal artery stenosis. Functional aspects and morphologic intravascular ultrasound parameters that define clinical success‘. Daarnaast studeerde ze dit jaar aan dezelfde universiteit af met een mastergraad in gezondheidsrecht (Health Law).
  4. Bron van het opiniestuk: Klijnsmit, T.C., 2022, Wie beschermt de twijfelende puber in de nieuwe Transgenderwet?, De Volkskrant 101 (29949): 27. Link: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-wie-beschermt-de-twijfelende-puber-in-de-nieuwe-transgenderwet~bb4446ad/.
  5. https://oorsprong.info/wat-iedere-christen-zou-moeten-weten-over-de-nieuwe-transgenderwet/ of https://oorsprong.info/dr-bart-jan-spruyt-er-is-geen-ruimte-voor-debat-over-de-genderwet-uitgelicht-5-september-2022/.
  6. Een goed en pastoraal ondersteunend boekje is ‘Transgenderisme in Bijbels Perspectief‘ onder redactie van nieuwtestamenticus en classicus dr. Benno A. Zuiddam. Bron: Zuiddam, B.A. (red.), 2022, Transgenderisme in Bijbels perspectief. Doordenking voor thuis, op school en in de kerk (Apeldoorn: De Banier). Zie de bespreking van predikant en medicus dr. H.J. Agteresch elders op deze website: https://oorsprong.info/uw-gedachten-worden-hierdoor-op-een-eerlijke-manier-gevormd-recensie-transgenderisme-in-bijbels-perspectief/.