Home » Genealogie » Neeltje van Meerten (±1743-1812) doopgetuige bij de doop van Dirk de Haas (1776-1855)

Neeltje van Meerten (±1743-1812) doopgetuige bij de doop van Dirk de Haas (1776-1855)

Doopbewijs van Dirk de Haas in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Dirk de Haas (1776-1855) weergegeven.1 We zien dat Neeltje van Meerten (±1743-1812) doopgetuige is bij de doop van Dirk. Dirk werd gedoopt op 14 januari 1776. De ouders van Dirk waren Dirk de Haas en Jantje van Koukerken. Neeltje was een dochter van Willem van Meerten (?-?) en Aaltje Struik (?-?).2

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. We zien haar ook als doopgetuige bij de doop van haar nicht Aaltje van Meerten (1775-?). Zie: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-aaltje-van-meerten-1775/.