Home » Genealogie » Doopbewijs van Aaltje van Meerten (1775-?)

Doopbewijs van Aaltje van Meerten (1775-?)

Doopbewijs van Aaltje van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Aaltje van Meerten (1775-?) weergegeven.1 Aaltje werd gedoopt op 26 februari 1775 en is geboren op 20 februari 1775. Haar vader was Herbert van Meerten (?-?) en haar moeder Gerritje van Meerten (?-?). Als doopgetuige was Neeltje van Meerten (±1743-1812) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Neeltje van Meerten was de zus van Herbert. En was ook als doopgetuige aanwezig bij de doop van Dirk de Haas. Zie: https://oorsprong.info/neeltje-van-meerten-%c2%b11743-1812-doopgetuige-bij-de-doop-van-dirk-de-haas-1776-1855/.