Home » Seksuele gerichtheid » Meer verslagen van de bijeenkomst ‘transgenderisme’ van ‘Bijbels Beraad M/V’

Meer verslagen van de bijeenkomst ‘transgenderisme’ van ‘Bijbels Beraad M/V’

Op de eerste dag van deze maand (1 juli 2021) werd er in Alblasserdam een studiedag georganiseerd rondom het thema ‘transgenderisme’. Deze dag werd georganiseerd door de werkgroep ‘Bijbels Beraad M/V’. De sprekers waren: prof. dr. A.A.M. Kinneging, drs. E. van Hoek-Burgerhart, drs. C. Sonnevelt en ds. H.H. Klomp. De dag werd goed bezocht. Afgelopen weken deden diverse mensen verslag van deze bijeenkomst. Hieronder de verslagen van de conferentie.1

  1. Bijbels Beraad M/VAankondiging studieconferentie.
  2. Jan van Meerten‘Bijbels Beraad M/V’ belegt een studiedag rond transgenderisme. Dit artikel is ook verschenen op de website van Logos Instituut.
  3. Mart van de Kamp “BEWOGENHEID EN LIEFDE (…) OM NÍET MEE TE GAAN MET DE WIND DIE WAAIT”. Dit verslag wordt ook gedeeld in de groep regenboogforum.nl.
  4. Reformatorisch Dagblad – “Houd in gesprek over transgenderisme vast aan scheppingsordening”.
  5. Andreas Kinneging – Transgenderisme draait om absolute vrijheid en gelijkheid. Dit is een verkorte versie van de lezing die hij hield tijdens de bijeenkomst, gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad.
  6. Chris Klaasse – Studieconferentie Transgenderisme. Dit verslag is gepubliceerd op de website van Bijbels Beraad M/V. In het artikel wordt eveneens doorverwezen naar uitgebreide verslagen van de sprekers. Achter de namen de link naar de artikelen: Kinneging, Van Hoek, Sonnevelt en Klomp.
  7. Christelijk Informatieplatform (CIP) – Rond de studiebijeenkomst nam CIP vier filmpjes op. Elbert Bot die een transitie van vrouw naar man doormaakte (hier). Ds. Van Reenen die het klassieke standpunt uitdroeg (hier). Ds. Hettema die het progressieve standpunt uitdroeg (hier). Mart van de Kamp als vader van een transgenderdochter (hier).
  8. Gezin in Gevaar – “Transgenderisme gaat niet over genderdysforie maar over vrijheid en gelijkheid”. Hugo Bos deelde dit ook via de digitale nieuwsbrief van Gezin in Gevaar (d.d. 13-7-2021).
  9. Jan van Meerten – Meer verslagen van de bijeenkomst ‘transgenderisme’ van ‘Bijbels Beraad M/V’.

Mocht u bekend zijn met meer verslagen van deze bijeenkomst dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier.

Voetnoten

  1. Op deze website verscheen ook een verslag van de bijeenkomst: https://oorsprong.info/bijbels-beraad-m-v-belegt-een-studiedag-rond-transgenderisme/.