Home » Genealogie » Doopbewijs van Wouter Timmer (1792-1818)

Doopbewijs van Wouter Timmer (1792-1818)

Doopbewijs van Wouter Timmer in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Wouter Timmer (1792-1818) weergegeven.1 Wouter werd gedoopt op 9 december 1792 en is geboren op 4 december 1792. Zijn vader was Cornelis Timmer (1753-1811) en zijn moeder was Jannigje van Meerten (±1759-1822). Als doopgetuige was Willemina van Meerten (±1750-1827) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Willemina was een zus van Jannigje.