Home » Genealogie » Maria van Meerten (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Maragrieta Maria van Ochten (1792-?)

Maria van Meerten (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Maragrieta Maria van Ochten (1792-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Maragrieta Maria van Ochten (1792-?) weergegeven.1 Als doopgetuige was Maria van Meerten (?-?) aanwezig. Maria was de echtgenote van Benjamin van Ogten2 (?-?). Maragrieta Maria was een dochter van Bart van Ochten (1755-1837) en Metje van Sandijk (1765-1846). Maragrieta Maria werd op 15 april 1792 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel en is geboren op 9 april 1792.

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 35. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Of ook wel Van Ochten genoemd.