Home » Genealogie » Jantje van Meerten (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Otto van Eck (1792-?)

Jantje van Meerten (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Otto van Eck (1792-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Otto van Eck (1792-?) weergegeven.1 Als doopgetuige was Jantje2 van Meerten (?-?) aanwezig.3 Otto was een zoon van Jasper van Eck (±1746-1808) en Trijneke4 van Keulen (?-1831). Otto werd op 1 april 1792 gedoopt en is geboren op 24 maart 1792.

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 35. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Jannetje of Jantjen genoemd.
  3. Jantje was getrouwd met Dirk van Haaren (±1754-1819) en een dochter van Jacob van Meerten (?-?) en Margaretha van Brenk (?-?).
  4. Ook wel eens Trijntje genoemd.