Home » Genealogie » Doopinschrijving van Adrianus van Haaren (1790-?)

Doopinschrijving van Adrianus van Haaren (1790-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving weergegeven van Adrianus van Haaren (1790-?).1 Adrianus werd op 17 oktober 1790 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel. Hij is geboren op 15 oktober 1790. Zijn vader was Dirk van Haaren (±1754-1819) en zijn moeder was Jantjen2 van Meerten (?-?). Als doopgetuige was Trijneke van Keulen (?-1831) aanwezig, Trijneke3 was de huisvrouw van Jasper van Eck (±1746-1808).

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 32. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Jannetje of Jantje genoemd.
  3. Ook wel Trijntje genoemd.