Home » Genealogie » Jantje van Meerten (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Arien van de Peppel (1790-?)

Jantje van Meerten (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Arien van de Peppel (1790-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Arien van de Peppel (1790-?) weergegeven.1 Als doopgetuige was Jantje van Meerten (?-?) aanwezig. Arien van de Peppel werd op 14 februari 1790 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Ingen en is geboren op 6 februari 1790. De ouders van Arien waren Jan Bos van de Peppel (?-?) en Sophia de Haas (?-?).

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 38. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.