Home » Genealogie » Huwelijksinschrijving van Wouter van Gelder (1737-?) en Anneken Tonissen (?-?)

Huwelijksinschrijving van Wouter van Gelder (1737-?) en Anneken Tonissen (?-?)

Huwelijksinschrijving van Wouter van Gelder (1737-?) en Anneken Tonissen (?-?) zoals weergegeven in het trouwboek van Heteren.

Hierboven wordt de huwelijksinschrijving van Wouter van Gelder (1737-?) en Anneken Tonissen (?-?) weergegeven.1 Op 29 april 1764 traden Wouter van Gelder en Anneken Tonissen te Heteren in het huwelijk. Hij was geboren in Randwijk. Zij was geboren in Heteren. Uit de genealogische gegevens weten we dat Wouter een zoon was van Johanna van Meerten (?-1763) en Evert van Gelder (1707-1769).2

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief in Gelderland, Nederlands- Gereformeerde Gemeente te Heteren, Doop-, (onder)trouw- proclamatie- en lidmatenboek, 1707-1771, RBS Inv. Nr. 949.2. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1763-en-evert-van-gelder-1707-1769/.