Home » Genealogie » Begraafbericht van Johanna Jacobs (?-1794)

Begraafbericht van Johanna Jacobs (?-1794)

Begraafbericht van Johanna Jacobs (?-1794) zoals weergegeven in het boek van overledenen van Randwijk.

Hierboven wordt het begraafbericht van Johanna Jacobs (?-1794) weergegeven.1 Zij werd op 17 januari 1794 begraven. Ze was de vrouw van Albert van Gelder (1740-1796).

Voetnoten

  1. Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Randwijk, Overledenen 1727-1804, DTB 958, blz. 53. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.