Home » Genealogie » Begraafbericht van Joannes van Gelder (1738-1738)

Begraafbericht van Joannes van Gelder (1738-1738)

Begraafbericht van Joannes van Gelder (1738-1738) zoals weergegeven in het boek van overledenen van Randwijk.

Hierboven wordt het begraafbericht van Joannes van Gelder (1738-1738) weergegeven.1 Het is niet helemaal duidelijk of het gaat om het overlijden van Joannes of het overlijden van zijn tweelingbroer Albert.2 We vermoeden Joannes omdat het volgende kind dat geboren wordt ook Albert heette. Het is sowieso niet Wouter omdat deze later, in 1764, getrouwd is met Anneke Tonissen. Joannes is op 17 juli 1738 begraven. Hij was een zoon van Evert van Gelder (1707-1769) en Johanna van Meerten (?-1763).3

Voetnoten

  1. Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Randwijk, Overledenen 1727-1804, DTB 958, blz. 17. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Voor het andere begraafbericht zie: https://oorsprong.info/begraafbericht-van-albert-van-gelder-1738-1739/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1763-en-evert-van-gelder-1707-1769/.