Home » Genealogie » Huwelijksinschrijving van Leonard van Meerten (1731-1802) en Barbara van Toulon (1732-1762)

Huwelijksinschrijving van Leonard van Meerten (1731-1802) en Barbara van Toulon (1732-1762)

Hierboven wordt de huwelijksinschrijving van Leonard van Meerten (1731-1802) en Barbara van Toulon (1732-1762) weergegeven.1 Leonard van Meerten was een jongeman geboren te Gorinchem en predikant in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Arkel.2 Barbara van Toulon was een jongedochter van Dordrecht en woonachtig te Gorinchem. Zij hebben hun drie normale huwelijksvoorstellingen gehad en deze hebben onverhinderd plaats gevonden. Met een goedvinden van de kerkenraad zijn zij op 18 oktober 1757 te Gorinchem in de Heilige Echt ingezegend.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Arkel, Dopen 1633-1813, Trouwen 1710-1809, p. 134. Te raadplegen via de website FamilySearch: www.familysearch.org.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-leonard-van-meerten-1731-1802/.