Home » Genealogie » Huwelijksinschrijving van Leonard van Meerten (1731-1802) en Cornelia Catharina Beusechem van der Linden (1729-1807) (Arkelse versie)

Huwelijksinschrijving van Leonard van Meerten (1731-1802) en Cornelia Catharina Beusechem van der Linden (1729-1807) (Arkelse versie)

Hierboven wordt de huwelijksinschrijving van Leonard van Meerten (1731-1802) en Cornelia Catharina Beusechem van der Linden (1729-1807) weergegeven.1 Leonard was weduwnaar van Barbara van Toulon (1732-1762) en predikant in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Arkel. Cornelia Catharina was een jongedochter uit Gorinchem en woonachtig te Leiden. Het echtpaar heeft hun drie gewone huwelijksvoorstellingen gehad en die hebben onverhinderd plaatsgevonden. Het echtpaar is op 8 februari 1763 te Leiden in het huwelijk bevestigd.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Arkel, Dopen 1633-1813, Trouwen 1710-1809, p. 137. Te raadplegen via de website FamilySearch: www.familysearch.org.