Home » Genealogie » Betaling van het trouwrecht door Leonard van Meerten en Cornelia Catharina Beusechem van der Linden (Arkelse versie)

Betaling van het trouwrecht door Leonard van Meerten en Cornelia Catharina Beusechem van der Linden (Arkelse versie)

Hierboven wordt de betaling van het trouwrecht van Leonard van Meerten (1731-1802) en Cornelia Catharina Beusechem van der Linden (1729-1807) weergegeven.1 Leonardus is predikant in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Arkel. Juffrouw Cornelia Catharina komt uit Gorinchem. Ze betalen op 9 februari 1763 voor de bruidegom dertig gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Arkel, Trouwen en Begraven 1726-1778, p. 130. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.