Home » Genealogie » Huwelijksakte van Teuntje van Meerten (1926-1997) en Catharinus Huibers (1919-2001)

Huwelijksakte van Teuntje van Meerten (1926-1997) en Catharinus Huibers (1919-2001)

Huwelijksakte van Teuntje van Meerten (1926-1997) en Catharinus Huibers (1919-2001) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Teuntje van Meerten (1926-1997) en Catharinus Huibers (1919-2001) weergegeven.1 Op 23 augustus 1946 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om een huwelijk aan te gaan.

Catharinus Huibers was zes en twintig jaar en landarbeider van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Opheusden.2 Catharinus was de meerderjarige zoon van Johan Derk Huibers (1877-1956) en wijlen Aaltje Gerritsen (1883-1920). Johan Derk was boomkweker van beroep en woonachtig te Opheusden.

Teuntje van Meerten was negentien jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Opheusden. Teuntje was de minderjarige dochter van wijlen Jan Willem van Meerten (1878-1944) en Teuntje Wevers (1887-1967).3 Teuntje was acht en vijftig jaar oud, zonder beroep en woonachtig te Opheusden.

De vader van de bruidegom en de moeder van de bruid waren allebei aanwezig en verklaarden toestemming te geven tot de voltrekking van dit huwelijk. De huwelijksafkondiging is onverhinderd geschied op 10 augustus 1946. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Hendrikus Huibers (1908-1971), acht en dertig jaar oud, boomkweker van beroep, woonachtig te Opheusden en broer van de bruidegom.
  2. Jerphaas4 van Meerten (1907-1974), acht en dertig jaar oud, woonachtig te Opheusden en broer van de bruid.5

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, huwelijksakten, 1946, aktenummer 39. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-catharinus-huibers-1919-2001/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.
  4. Ook wel geschreven als ‘Jerfaas’.
  5. Hij was de broer van Teuntje, getrouwd met Teuntje van Kleef (1912-1998).