Home » Genealogie » Geboorteakte van Catharinus Huibers (1919-2001)

Geboorteakte van Catharinus Huibers (1919-2001)

Geboorteakte van Catharinus Huibers (1919-2001) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Catharinus Huibers (1919-2001) weergegeven.1 Op 27 december 1919 verscheen Johan Derk Huibers (1877-1956) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Johan Derk was twee en veertig jaar oud, boomkweker van beroep en woonachtig in de Gemeente Kesteren. Hij verklaarde dat Catharinus op 24 december 1919 om één uur in de middag is geboren. Zijn moeder was Aaltje Gerritsen (1883-1920), zonder beroep. Het echtpaar woonde te Opheusden wijk O nummer 377. Johan Derk had twee getuigen meegebracht: (1) Jan Arends (1881-1966), acht en dertig jaar oud en boomkweker van beroep, en (2) Gerrit Jansen Schuiling (1873-1941), zes en veertig jaar oud en zonder beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1919, aktenummer 99. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.