Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jan Roof (1921-1972)

Overlijdensakte van Jan Roof (1921-1972)

Overlijdensakte van Jan Roof (1921-1971) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jan Roof (1921-1972) weergegeven.1 Op 7 januari 1972 verscheen Jan Visser voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam om aangifte te doen van het overlijden van Jan. Aangever Jan was twee en dertig jaar oud, chauffeur van beroep en woonachtig te Amsterdam. Hij verklaarde dat Jan op 5 januari 1972 om kwart voor zeven in de ochtend is overleden in de leeftijd van vijftig jaar. Hij was bloemist van beroep en geboren op 10 maart 1921 te Amsterdam en ook aldaar woonachtig.2 Jan was de echtgenoot van Jeannette Wilhelmina Dech (1927-1981) en een zoon van wijlen Willem Roof (1895-1945) en Meggelina van Meerten (1893-1979).3 Meggelina woonde te Amsterdam.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, overlijdensakten, 1961, aktenummer 91 (van deel 4). Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jan-roof-1921-1972/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-meggelina-van-meerten-1893-1979-en-willem-roof-1895-1945/.