Home » Genealogie » Huwelijksakte van Samuel van Meerten (1836-1895) en Biefkelina Clasina Oldenbandringh (1852-1916)

Huwelijksakte van Samuel van Meerten (1836-1895) en Biefkelina Clasina Oldenbandringh (1852-1916)

Huwelijksakte van Samuel van Meerten (1836-1895) en Biefkelina Clasina Oldenbandringh (1852-1916) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Ambt Almelo.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Samuel van Meerten (1836-1895) en Biefkelina Clasina Oldenbandringh (1852-1916) weergegeven.1 Op 28 mei 1875 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Ambt-Almelo om een huwelijk aan te gaan. De Ambtenaar in functie was Helmig Anthonij Klop (?-?).

Samuel was acht en dertig jaar oud en notaris van beroep. Hij was geboren te Oud-Beijerland en woonachtig te Bedum. Samuel was de meerderjarige zoon van Dirk Karel van Meerten (1804-1886) en Johanna Elizabeth la Lau (1809-1884). Dirk Karel was predikant van beroep en Johanna Elizabeth zonder beroep. Het echtpaar woonde te Oud-Beijerland.

Biefkelina Clasina Oldenbandringh was drie en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren te Ruinen en woonachtig te Ambt-Almelo.2 Biefkelina Clasina was de meerderjarige dochter van wijlen Jan Oldenbandringh (1818-1869) en van Catrina Petronella Johanna Huisinga (1820-1876). De moeder was zonder beroep, woonachtig te Ambt-Almelo. Zij was aanwezig bij de huwelijksplechtigheid en gaf haar toestemming tot dit huwelijk.

Het aanstaande echtpaar overhandigde de volgende stukken aan de ambtenaar: Het certificaat van voldoening aan de Nationale Militie, de geboorteakte van de comparant, de geboorteakte van de comparante, de overlijdensakte van haar vader en het bewijs van de onverhinderde afloop van de huwelijksafkondigingen in de Gemeente Bedum. Dat laatste heeft plaatsgevonden op de zondagen 16 mei 1875 en 23 mei 1875. Dat geldt ook voor Bedum. Na het beantwoorden van de vragen van de ambtenaar gaven zij elkaar het ‘Ja’-woord.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

1. Dirk Karel van Meerten (1804-1886), zeventig jaar oud, predikant van beroep, woonachtig te Oud-Beijerland en vader van de comparant.
2. Frederik Wilhelm van der Putten (1830-1893), oud vier en veertig jaar, directeur van een brood- en meelfabriek van beroep, woonachtig te ’s-Gravenhage en een goede bekende van de comparanten.
3. Lambert Roelof Oldenbandringh (1849-1882), vijf en twintig jaar oud, particulier van beroep, woonachtig te Ambt-Almelo en broeder van de comparante.
4. Tonko Swaagman (1812-1886), drie en zestig jaar oud, emeritus-predikant van beroep, woonachtig te Groningen en aangetrouwde oom van de comparante.3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Ambt Almelo, Huwelijksakten, 1875, aktenummer 23. Te raadplegen via de website van Collectie Overijssel: www.collectieoverijssel.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-biefkelina-clasina-oldenbandringh-1852-1916/.
  3. Tonko was getrouwd met de zus van haar moeder, Margaretha Wolthera Huisinga (1817-1892).