Home » Genealogie » Overlijdensakte van Biefkelina Clasina Oldenbandringh (1852-1916)

Overlijdensakte van Biefkelina Clasina Oldenbandringh (1852-1916)

Overlijdensakte van Biefkelina Clasina Oldenbandringh (1852-1916) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Bedum.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Biefkelina Clasina Oldenbandringh (1852-1916) weergegeven.1 Op 15 december 1916 verscheen Siebe Braaksma (1861-1939) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Bedum om aangifte te doen van het overlijden van Biefkelina Clasina. Siebe was vijf en vijftig jaar oud, kleermaker van beroep en woonachtig te Onderdendam. Hij deed de aangifte samen met Tjeerd van Houten (1849-1927), zeven en zestig jaar oud, brugwachter van beroep en woonachtig te Bedum. Hij verklaarde dat Biefkelina Clasina op 13 december 1916 om half zeven in de avond te Onderdendam is overleden in de leeftijd van vier en zestig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Ruinen en woonachtig te Onderdendam. Biefkelina Clasina was weduwe van Samuel van Meerten (1836-1895)2 en de dochter van wijlen de echtelieden Jan Oldenbandringh (1818-1869) en Catrina Petronella Johanna Huisinga (1820-1876).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Bedum, overlijdensakten, 1916, aktenummer 69. Te raadplegen via de website ‘Alle Groningers’: www.allegroningers.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-samuel-van-meerten-1836-1895-en-biefkelina-clasina-oldenbandringh-1852-1916/.