Home » Genealogie » Huwelijksakte van Ruth van Meerten (1886-1948) en Klasina van Dee (1891-1967)

Huwelijksakte van Ruth van Meerten (1886-1948) en Klasina van Dee (1891-1967)

Huwelijksakte van Ruth van Meerten (1886-1848) en Klasina van Dee (1803-1870) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Ruth van Meerten (1886-1948) en Klasina van Dee (1891-1967) weergegeven.1 Op 21 november 1918 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om een huwelijk aan te gaan.

Ruth van Meerten was twee en dertig jaar oud en boomkweker van beroep. Hij is geboren te Kesteren en woonachtig te Opheusden.2 Ruth was weduwnaar van Willemina Katrina van Leijen (1892-1916) en de meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892).3

Klasina van Dee was zeven en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij is geboren en woonachtig te Lienden.4 Klasina was de meerderjarige dochter van Frans Willem van Dee (1848-1933) en wijlen Adriana Zaaijer (1849-1911). Frans Willem was zonder beroep en woonde te Lienden.

De huwelijksafkondiging heeft zonder stuiting plaatsgehad te Lienden en te Kesteren op zaterdag 19 november 1918. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Adrianus van Dee (1885-1958), drie en dertig jaar oud, landbouwer van beroep, woonachtig te Lienden en een broer van de bruid.
  2. Willem van Dee (1880-?), acht en dertig jaar oud, landbouwer van beroep, woonachtig te Lienden en een broer van de bruid.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, huwelijksakten, 1918, aktenummer 27. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-ruth-van-meerten-1886-1948/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-ruth-van-meerten-1826-1890-en-dora-peters-1850-1892/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-klasina-van-dee-1891-1967/.