Home » Genealogie » Overlijdensakte van Frans Willem Adrianus van Meerten (1919-1940)

Overlijdensakte van Frans Willem Adrianus van Meerten (1919-1940)

Overlijdensakte van Frans Willem Adrianus van Meerten (1919-1940) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Frans Willem Adrianus van Meerten (1919-1940) weergegeven.1 Op 5 maart 1940 verscheen Willem van Ommeren (1876-1957) voor de Ambtenaar van de Gemeente te Kesteren. Willem was vier en zestig jaar, timmerman van beroep en woonachtig te Kesteren. Hij verklaarde dat Frans Willem Adrianus is overleden op 4 maart 1940 om één uur in de nacht in de leeftijd van twintig jaar. Frans Willem Adrianus was boomkweker van beroep en geboren en woonachtig te Kesteren. Hij was een zoon van Ruth van Meerten (1886-1948) en Klasina van Dee (1891-1967).2 Ruth was boomkweker van beroep en Klasina zonder beroep. Het echtpaar woonde in de Gemeente Kesteren.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1940, aktenummer 20. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-ruth-van-meerten-1886-1948-en-klasina-van-dee-1891-1967/.